Sunday, 25 November 2012

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh : 21 September 2012
Kelas / Masa : 3 Bistari ( 12.50-01.50 ptg)
Bidang : Nombor dan operasi

Tajuk : Peratus
Standard Kandungan : 8.2 Menulis peratus
Standard Pembelajaran: 8.2 (i)
Objektif Pembelajaran :Di akhir pembelajaran murid dapat:
(i)Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan 
dan lorekkan petak seratus.
Aktiviti :
1.Murid menyebut nilai peratus berdasarkan kad-kad 
diskaun yang dipaparkan di hadapan.
2.Murid menyebut dalam pecahan dan peratus 
berdasarkan petak seratus yang berlorek yang guru 
tunjukkan di hadapan.
3.Murid memadankan kad perkataan dengan petak 
seratus yang berlorek.
4.Murid diminta untuk membaca kad perkataan yang 
telah dipaparkan.
5.Murid dibimbing oleh guru untuk menulis nilai 
peratus dalam bentuk simbol berdasarkan petak 
seratus yang berlorek di kertas kosong yang guru 
berikan.
6.Aktiviti berkumpulan dijalankan ( Puzzle )       -
-Murid mencantumkan set kad perkataan yang 
diberikan dan menulis dalam bentuk nombor.
7.Lembaran kerja diagihkan kepada murid (B3D6E1 )
EMK :
1.TMK - Power point
2.Keusahawanan – Daya kreativititabah
3.Kreativiti dan Inovasi – Penjanaan idea
BBM/BBB :
1.Power point
2.Lembaran kerja
3.Kad perkataan
Nilai murni :
1.Bekerjasama
2.Kepimpinan
3.Berkeyakinan
Penilaian P & P : Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk menjawab soalan  yang telah diedarkan secara  lisan dan bertulis kumpulan dan individu )
Refleksi :

No comments: